Velkommen til Røa Vel! Kontingenten for en husstand er for tiden kr 275.
Her kan du enkelt melde deg inn og betale første års kontingent direkte. 
Medlem
Angi navn, mobil og e-post på husstandsmedlemmene. På den måten vil også de få relevant informasjon fra vellet. Husstandsmedlemmer er gratis. 
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.